• Първо българско училище"АБВ" Амстердам

 • 1

Първо Българско училище АБВ Амстердам

Първо Българско Училище „АБВ“ в Амстердам, Нидерландия е официална образователна институция към Сдружение „Българско образование и култура“, регистрирано  и организирано според правилата и изискванията на МОН за Българските неделни училища в чужбина.

Училището предлага обучение по Български език, Литература, История, География, култура и традиции на България за деца от 1-ви до 12-ти клас. Предвидени са и групи за деца до 7 години, както и редица извънкласни дейности, мероприятия и участие в различни конкурси за  ученици от всякаква възраст, имащи за цел да запознаят децата с българските празници, обичаи и традиции, както и да спомогнат за съхраняване на националното им самосъзнание.

 Обучението по различните предмети се води от квалифицирани преподаватели, а извънкласните дейности – от дългогодишни специалисти в областта на приложните изкуства, рисуване,  музика, пеене и народни танци.

Часовете се провеждат в неделя от 12:00 до 16:00 часа и са съобразени с регламентираните ваканционни периоди за останалите училища в Амстердам.

 Учебните програми са разработени в съответствие с изискванията на МОН за обучение на българи зад граница и са насочени към подобряване на езиковото развитие на всяко дете. Методите на обучение са съобразени с нивото, интересите и индивидуалните нужди на нашите ученици.

 За учебната 2014/2015 година се използват новите адаптирани учебници и учебни помагала на издателство „Просвета“, специално разработени за деца живеещи в чужбина. Издадените от училището удостоверения за завършен клас, се признават в Република България.

Училищни  групи

 • Детска езикова занималня за деца до 4 г.
 • Подготвителна група за деца на възраст от 4 до 6 г.
 • Предучилищна група за деца на  6 - 7 г.

 Класове

 • 1-ви клас
 • 2-ри клас
 • 3-ти клас
 • 4-ти клас
 • 5-ти клас
 • 6-ти клас
 • смесен клас